Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Algemene wet bestuursrecht

Geldend op 31-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 5:31d

    Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:

    • a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en

    • b. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.