Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 4.4.4.2 Invordering bij dwangbevel


Informatie geldend op 15-04-2010


Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze paragraaf als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

afdeling

 1. Kostenwet invordering rijksbelastingen , artikel: 1
 2. Mandaatbesluit LNV Dienst Regelingen , artikelen: 5a , 5b

titeldeel

 1. Aanpassingswet vierde tranche Awb , artikel: 2
 2. Elektriciteitswet 1998 , artikel: 85
 3. Gaswet , artikel: 64
 4. Loodsenwet , artikel: 28
 5. Mededingingswet , artikel: 93a
 6. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht , artikel: V
 7. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften , artikel: 2a
 8. Wet luchtvaart , artikel: 11.16a
 9. Zeevaartbemanningswet , artikel: 55p

hoofdstuk

 1. Algemene wet bestuursrecht , artikel: 1:6
 2. Besluit mandaat en volmacht College sanering zorginstellingen , artikel: 1
 3. Gerechtsdeurwaarderswet , artikel: 2
 4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken , artikel: 4
 5. Wet op het notarisambt , artikel: 16a

Overzicht van wijzigingen van paragraaf

(geldig op 13-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2009

 

Nieuw

25-06-2009

Stb. 2009, 264

29702

25-06-2009

Stb. 2009, 266

Alg. 1

Opmerkingen

 • 1)

  De artikelen III en IV van Stb. 2009/264 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.