Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Algemene wet bestuursrecht

Geldend op 02-09-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 4:122

  • 1. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:

   • a. aan het hoofd het woord «dwangbevel»;

   • b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom;

   • c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de geldschuld voortvloeit;

   • d. de kosten van het dwangbevel, en

   • e. dat het op kosten van de schuldenaar ten uitvoer kan worden gelegd.

  • 2. Het dwangbevel vermeldt, indien van toepassing:

   • a. het bedrag van de aanmaningsvergoeding, en

   • b. de ingangsdatum van de wettelijke rente.