Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Algemene wet bestuursrecht

Geldend op 01-04-2010


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 4:94

  • 1. Het bestuursorgaan kan de wederpartij uitstel van betaling verlenen.

  • 2. Gedurende het uitstel kan het bestuursorgaan niet aanmanen of invorderen.

  • 3. De beschikking tot uitstel van betaling vermeldt de termijn waarvoor het uitstel geldt.

  • 4. Het bestuursorgaan kan aan de beschikking tot uitstel van betaling voorschriften verbinden.