Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Algemene wet bestuursrecht

Geldend op 02-05-2009


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 4:12

  • 1. Het bestuursorgaan kan toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 voorts achterwege laten bij een beschikking die strekt tot het vaststellen van een financiĆ«le verplichting of aanspraak indien:

   • a. tegen die beschikking bezwaar kan worden gemaakt of administratief beroep kan worden ingesteld, en

   • b. de nadelige gevolgen na bezwaar of administratief beroep volledig ongedaan kunnen worden gemaakt.

  • 2. Het eerste lid geldt niet bij een beschikking die strekt tot:

   • a. het op grond van artikel 4:35 of met toepassing van artikel 4:51 weigeren van een subsidie;

   • b. het op grond van artikel 4:46, tweede lid, lager vaststellen van een subsidie, of

   • c. het intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen van een subsidieverlening of een subsidievaststelling.