Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:6


Informatie geldend op 14-01-2005


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Vreemdelingenwet 2000, artikel: 1
 2. Wet milieubeheer, artikel: 10.59

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

afdeling

 1. Algemene wet bestuursrecht , artikelen: 3:10 , 3:16

titeldeel

 1. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur , bijlage: Bijlage
 2. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997 , artikel: 5.1
 3. Wet educatie en beroepsonderwijs , artikel: 2.3.4

hoofdstuk

 1. Algemene wet bestuursrecht , artikelen: 1:6 , 7:14 , 7:27
 2. Gerechtsdeurwaarderswet , artikel: 2
 3. Invorderingswet 1990 , artikel: 1
 4. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken , artikel: 4
 5. Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997 , artikelen: 1.6 , 4.2
 6. Wet op het notarisambt , artikel: 16a

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1994

 

Wijziging

29-12-1993

Stb. 1994, 1

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Nieuwe regeling

04-06-1992

Stb. 1992, 315

21221

23-12-1993

Stb. 1993, 693