Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:20


Informatie geldend op 06-05-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

afdeling

  1. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone , artikel: 4
  2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken , artikel: 4
  3. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb , artikel: IV

hoofdstuk

  1. Algemene wet bestuursrecht , artikel: 1:6
  2. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen , tekst: Tekst
  3. Gerechtsdeurwaarderswet , artikel: 2
  4. Wet op het notarisambt , artikel: 16a

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2008

 

Nieuw

29-05-2008

Stb. 2008, 200

30980

20-06-2008

Stb. 2008, 238

01-07-2005

 

Vervallen

24-01-2002

Stb. 2002, 54

27023

22-06-2005

Stb. 2005, 320

01-01-1994

 

Wijziging

29-12-1993

Stb. 1994, 1

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Nieuw

14-10-1993

Stb. 1993, 581

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693