Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 9

Informatie geldend op 01-04-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-04-2017)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-1999 Nieuw 12-05-1999 Stb. 1999, 214 25837 07-06-1999 Stb. 1999, 241 Inwtr. 1
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

  • 1) Treedt in werking met ingang van 1 juli 1999, met uitzondering zover het betreft de beleidsterreinen die worden bestreken door: a. de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, b. de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, c. de Wet op de jeugdhulpverlening, d. de Wet op het primair onderwijs, e. de Wet op het voortgezet onderwijs, f. de Wet op de expertisecentra, g. de Wet educatie en beroepsonderwijs, h. de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voorzover het betreft onderwijsinstellingen, i. de Politiewet 1993, j. de Penitentiaire beginselenwet, k. de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, l. het bij koninklijke boodschap van 27 april 1998 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (26016) en m. de Reclasseringsregeling 1995.
    Treedt in werking op 31 maart 2004 (Stb. 2004/125) voor het beleidsterrein dat wordt bestreken door de Politiewet 1993.