Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 8:119

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 8:80a
 2. Besluit proceskosten bestuursrecht
  Bijlage: bij Besluit proceskosten bestuursrecht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel 29

hoofdstuk

 1. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen 108, 39
 2. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel 9
 3. Woningwet
  Artikel 7
 4. Gemeentewet
  Artikel 154k
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:4, 1:6
 6. Wet luchtvaart
  Artikel 8.11
 7. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 7.66
 8. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 50
 9. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel V
 10. Besluit proceskosten bestuursrecht
  Bijlage bij Besluit proceskosten bestuursrecht
 11. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel VI
 12. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel 149b
 13. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel 50
 14. Telecommunicatiewet
  Artikel 6b.6
 15. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 16. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst tekst
 17. Wijzigingswet Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex)
  Artikel II
 18. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel 19
 19. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel 4
 20. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten tekst, tekst
 21. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
  Artikel 3
 22. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten tekst, tekst, tekst, tekst
 23. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten tekst, tekst, tekst, tekst
 24. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel 3
 25. Wet dieren
  Artikelen 2.2, 7.6
 26. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel 9
 27. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel 7
 28. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten tekst, tekst, tekst
Terug naar begin van de pagina