Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 8:109

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2017)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2018 Wijziging 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078 Alg. 1
01-01-2017 Wijziging 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519 Alg. 2
01-01-2016 Wijziging 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577 Alg. 3
01-01-2015 Wijziging 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105 Alg. 4
01-01-2014 Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871 Alg. 5
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652 Alg. 6
Nieuw 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 7

Opmerkingen

  • 1) Artikel IV, tweede lid, van Stcrt. 2017/71078 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 2) Artikel IV, tweede lid, van Stcrt. 2016/67519 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 3) Artikel V, tweede lid, van Scrt. 2015/44577 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 4) Artikel IV, derde lid, van Stcrt. 2014/37105 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 5) Artikel V van Stcrt. 2013/35871 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 6) Artikel III van Stcrt. 2012/26652 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 7) Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.