Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 8:107

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2017)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
12-06-2017 Wijziging 13-07-2016
samen met
13-07-2016
Stb. 2016, 288
samen met
Stb. 2016, 290
34059
samen met
34212
01-05-2017 Stb. 2017, 174 Alg. 1
01-01-2013 Nieuw 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 2

Opmerkingen

  • 1) De artikelen III en IV van Stb. 2016/288 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 2) Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.