Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 8:88

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2017)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-2013 Nieuw 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 22-04-2013 Stb. 2013, 162 Alg. 1
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693 Alg. 2
01-01-1994 Nieuw 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

  • 1) Artikelen IV en V van Stb. 2013/50 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 2) Door Stb. 2012/682 vernummerd tot artikel 8:119.