Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 8:41

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2017)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2018 Wijziging 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078 Alg. 1
01-01-2017 Wijziging 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519
01-01-2016 Wijziging 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577 Alg. 2
01-01-2015 Wijziging 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105 Alg. 3
01-01-2014 Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871 Alg. 4
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652 Alg. 5
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 6
01-01-2012 Wijziging 10-11-2011 Stb. 2011, 528 10-11-2011 Stb. 2011, 528 Alg. 7
01-01-2011 Wijziging 12-11-2010 Stb. 2010, 768 12-11-2010 Stb. 2010, 768 Alg. 8
01-02-2010 Wijziging 25-01-2010 Stb. 2010, 24 25-01-2010 Stb. 2010, 24 Alg. 9
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 264 29702 25-06-2009 Stb. 2009, 266 Alg. 10
01-02-2009 Wijziging 28-01-2009 Stb. 2009, 25 28-01-2009 Stb. 2009, 25 Alg. 11
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
01-02-2008 Wijziging 17-01-2008 Stb. 2008, 20 17-01-2008 Stb. 2008, 20 Alg. 12
01-02-2007 Wijziging 15-01-2007 Stb. 2007, 28 15-01-2007 Stb. 2007, 28 Alg. 13
13-12-2006 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
01-02-2006 Wijziging 13-01-2006 Stb. 2006, 26 13-01-2006 Stb. 2006, 26 Alg. 14
01-09-2005 Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 345 30097 23-06-2005 Stb. 2005, 345 Inwtr. 15
01-02-2005 Wijziging 30-12-2004 Stb. 2005, 16 30-12-2004 Stb. 2005, 16
01-01-2005 Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 325 29225 03-08-2004 Stb. 2004, 424
01-02-2004 Wijziging 30-01-2004 Stb. 2004, 37 30-01-2004 Stb. 2004, 37
Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 500 28740 19-12-2003 Stb. 2004, 7
01-02-2003 Wijziging 14-01-2003 Stb. 2003, 20 14-01-2003 Stb. 2003, 20 Inwtr. 16
01-01-2002 Wijziging 27-09-2001
samen met
12-12-2001
Stb. 2001, 481
samen met
Stb. 2001, 664
27472
samen met
28075
27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-12-2001 Wijziging 05-11-2001 Stb. 2001, 538 05-11-2001 Stb. 2001, 538
15-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 744 25926 24-12-1998 Stb. 1998, 745
14-03-1997 Wijziging 28-02-1997 Stb. 1997, 112 28-02-1997 Stb. 1997, 112
01-01-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 139 24245 13-03-1997 Stb. 1997, 139
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1994 Nieuw 16-12-1993
samen met
23-12-1993
Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690
22495
samen met
23258
23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 • 1) Artikel IV, eerste lid, van Stcrt. 2017/71078 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 2) Artikel V, eerste lid, van Scrt. 2015/44577 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 3) Artikel IV, tweede lid, van Stcrt. 2014/37105 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 4) Artikel V van Stcrt. 2013/35871 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 5) Artikel III van Stcrt. 2012/26652 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 6) Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 7) Artikel II van Stb. 2011/528 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 8) Artikel II van Stb. 2010/768 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 9) Artikel II van Stb. 2010/24 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 10) De artikelen III en IV van Stb. 2009/264 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 11) Artikel II van Stb. 2009/25 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 12) Artikel II van Stb. 2008/20 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 13) Artikel II van Stb. 2007/28 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 14) Artikel II van Stb. 2006/26 bevat overgangsrecht met betrekking tot deze wijziging.

 • 15) Geldt voor berekeningsjaren als bedoeld in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die aanvangen op of na 1 januari 2006.

 • 16) Bij Stb. 2003/20 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.