Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 8:40a

Informatie geldend op 01-04-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

titeldeel

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2017)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Vervallen 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 Alg. 1
12-06-2017 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 01-05-2017
samen met
31-05-2017
Stb. 2017, 174
samen met
Stb. 2017, 230
Inwtr. 2
01-07-2010 Nieuw 22-04-2010 Stb. 2010, 173 31867 31-05-2010 Stb. 2010, 207

Opmerkingen

  • 1) De artikelen III en IV van Stb. 2016/288 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 2) Treedt voor het beroep in eerste aanleg bij de rechtbank in werking voor zover het betreft zaken als bedoeld in de artikelen 79, 93, 94 en 96 van de Vreemdelingenwet 2000, en zaken waarin beroep is ingesteld tegen besluiten als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000.