Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar regeling

Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Titel 4.5

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit titeldeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

hoofdstuk

Overzicht van wijzigingen voor dit titeldeel

(geldig op 01-04-2017)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerking- tredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Nieuw 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 Alg. 1, Inwtr. 2

Opmerkingen

  • 1) Artikelen IV en V van Stb. 2013/50 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

  • 2) Blijft tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip buiten toepassing voor de vergoeding van schade waarvoor bij wet of beleidsregel een andere regeling is getroffen.