Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:116

Informatie geldend op 01-04-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

paragraaf

 1. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
  Artikel 2

afdeling

 1. Kostenwet invordering rijksbelastingen
  Artikel 1
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK
  Artikel 19
 3. Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet
  Artikel 1

titeldeel

 1. Loodsenwet
  Artikel 28
 2. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel 2a
 3. Wet luchtvaart
  Artikel 11.16a
 4. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen 132a, 132c, 133
 5. Wet zeevarenden
  Artikel 55p
 6. Elektriciteitswet 1998
  Artikel 85
 7. Gaswet
  Artikel 64
 8. Mijnbouwwet
  Artikel 133
 9. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 81
 10. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 3a:76
 11. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel V
 12. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Artikel 2
 13. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel 6a
 14. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel 4.5
 15. Besluit vergoedingen Kernenergiewet
  Artikel 12
 16. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg
  Artikel 7
 17. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel 10
 18. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina