Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing ambtenaren[Regeling vervallen per 01-05-2009.]

Geldend van 25-06-1998 t/m 30-04-2009

Regeling aanwijzing ambtenaren

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 43, onderdeel c, van de Wet goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 145), en 23, 24, onderdeel b, 25, onderdeel c, 38 en 105, derde lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 197);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2009]

Als ambtenaar in de zin van artikel 23, 24, onderdeel b, 25, onderdeel c, 38 en 105, derde lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg wordt aangewezen de Inspecteur-Generaal van het Verkeer.

Artikel 1a [Vervallen per 25-06-1998]

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1992.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing ambtenaren.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 april 1992

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J.R.H. Maij-Weggen