Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet goederenvervoer over de weg

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk VI Organen belast met vergunningverlening en inschrijving


Informatie geldend op 26-01-2012


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 06-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-05-2009

 

Intrekking regeling

30-10-2008

Stb. 2008, 492

30896

06-04-2009

Stb. 2009, 193

30-04-1992

 

Nieuwe regeling

12-03-1992

Stb. 1992, 145

21532

27-04-1992

Stb. 1992, 197