Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Gemeentewet

Geldend op 07-11-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Inhoudsopgave

  Titel I.

  Begripsbepalingen (artt. 1-5)

  Titel II.

  De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur

  Hoofdstuk I.

  Algemene bepaling (art. 6)

  Hoofdstuk II.

  De raad (artt. 7-33)

  Hoofdstuk III.

  Het college van burgemeester en wethouders (artt. 34-60)

  Hoofdstuk IV.

  De burgemeester (artt. 61-81)

  Hoofdstuk V.

  De commissies (artt. 82-94)

  Hoofdstuk VI.

  Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies (artt. 95-99)

  Hoofdstuk VII.

  De secretaris (artt. 100-107)

  Titel III.

  De bevoegheid van het gemeentebestuur

  Hoofdstuk VIII.

  Algemene bepalingen

  Par. 1.

  Inleidende bepalingen (artt. 108-111)

  Par. 2.

  Verhouding tot de provincie en het Rijk (artt. 112-122)

  Par. 3.

  Bijzondere voorzieningen (artt. 123-124)

  Par. 4.

  Bestuursdwang (artt. 125-138)

  Par. 5.

  Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden (artt. 139-144)

  Par. 6.

  Termijnen (artt. 145, 146)

  Hoofdstuk IX.

  De bevoegdheid van de raad (artt. 147-159)

  Hoofdstuk X.

  De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders (artt. 160-169)

  Hoofdstuk XI.

  De bevoegdheid van de burgemeester (artt. 170-181)

  Titel IV.

  De financiën van de gemeente

  Hoofdstuk XII.

  Algemene bepalingen (artt. 182-188)

  Hoofdstuk XIII.

  De begroting en de rekening

  Par. 1.

  De begroting (artt. 189-196)

  Par. 2.

  De rekening (artt. 197-202)

  Par. 3.

  Goedkeuring van de begroting (artt. 203-211)

  Hoofdstuk XIV.

  De administratie en de controle (artt. 212-215)

  Hoofdstuk XV.

  De gemeentelijke belastingen

  Par. 1.

  Algemene bepalingen (artt. 216-219)

  Par. 2.

  Bijzondere bepalingen omtrent enkele belastingen (artt. 220-229)

  Par. 3.

  Heffing en invordering (artt. 230-258)

  Titel V.

  Het toezicht op het gemeentebestuur

  Hoofdstuk XVI.

  Voorafgaand toezicht (artt. 259-267)

  Hoofdstuk XVII.

  De vernietiging van besluiten (artt. 268-281)

  Titel VI

  Wijziging van de gemeentelijke indeling en wijziging van gemeentegrenzen (artt. 282-288)

  Titel VII

  Overgangs- en slotbepalingen (artt. 289-310)