Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Buitentoepassingsverklaring artikel 9, derde tot en met vijfde lid, voor Stichting Bloembollenkeuringsdienst[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 29-01-1992 t/m 31-12-2009

Buitentoepassingsverklaring artikel 9, derde tot en met vijfde lid, voor Stichting Bloembollenkeuringsdienst

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 9, negende lid, van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96)1Laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 februari 1987, houdende wijziging van de Plantenziektenwet (Stb. 1992, 28).;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9, derde tot en met vijfde lid, van de Plantenziektenwet, is niet van toepassing op de Stichting Bloembollenkeuringsdienst.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 23 februari 1987, houdende wijziging van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 56).

's-Gravenhage, 17 januari 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra