Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Veiligheid en Justitie
Afkortingen: BW
BW Boek 7
Niet officiële titel: Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 7
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0005290

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 19-03-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Burgerlijk Wetboek Boek 7


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet
 2. Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering
 3. Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst
 4. Besluit fondsen en spaarregelingen
 5. Besluit huurprijzen woonruimte
 6. Besluit kleine herstellingen
 7. Besluit servicekosten
 8. Gegevensbesluit georganiseerde reizen
 9. Pachtprijzenbesluit 2007
 10. Regeling aanwijzing normen ex artikel 692, tweede lid, Burgerlijk Wetboek Boek 7
 11. Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie
 12. Uitvoeringsbesluit pacht
 13. Uitvoeringsregeling pacht

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel: XVIc
 2. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister, tekst: Tekst
 3. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat), bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 4. Inkomstenbelasting, resultaat uit overige werkzaamheden, tekst: Tekst
 5. Invoeringswet arbeid en zorg, paragraaf: Burgerlijk Wetboek
 6. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte), artikel: 1
 7. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, artikel: 22
 8. Kadasterregeling 1994, artikel: 41
 9. Pensioenwet, artikel: 5
 10. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007, artikel: XV
 11. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009, artikel: XXIV
 12. Wet verbetering poortwachter, artikel: III
 13. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003, artikelen: II , V
 14. Wet verplichte beroepspensioenregeling, artikel: 3
 15. Ziektewet, artikel: 29b

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 09-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

27274

 

 

Aanhangig

28990

 

 

Aanhangig

31461

 

 

Aanhangig

31466

 

 

Aanhangig

32406

 

 

Aanhangig

32550

 

 

Aanhangig

32659

 

 

Aanhangig

33018

 

 

Aanhangig

33075

 

 

Aanhangig

33258

 

 

Aanhangig

33499

 

 

Aanhangig

34105

 

 

Aanhangig

34154

 

 

Aanhangig

34156

 

 

Aanhangig

34191

 

 

Aanhangig

34212

 

 

Aanhangig

34228

 

 

Aanhangig

34291

 

 

Aanhangig

34292

 

 

Aanhangig

34336

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

34373

 

 

Aanhangig

34374

 

 

Wijziging

23-12-2015

Stb. 2016, 20

34207

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

 

Wijziging

11-12-2013
samen met
24-03-2014
samen met
07-10-2015

Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136

33243


samen met
32402

 

Wijziging

18-06-2012
samen met
18-06-2012

Stb. 2012, 299
samen met
Stb. 2012, 300

31058
samen met
32426

 

Wijziging

21-11-2002

Stb. 2002, 588

26932

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 430

 

01-01-2020

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

14-06-2014

Stb. 2014, 216

01-07-2016

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 233

34108

16-06-2015
samen met
07-12-2015

Stb. 2015, 234
samen met
Stb. 2015, 496

01-01-2016

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

 

Wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 376

34073

14-10-2015

Stb. 2015, 377

 

Wijziging

21-09-2015

Stcrt. 2015, 31852

 

21-09-2015

Stcrt. 2015, 31852

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 233

34108

16-06-2015

Stb. 2015, 234

11-12-2015

t/m 01-07-2015

 

Wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

26-11-2015

 

Wijziging

11-11-2015

Stb. 2015, 431

34208

16-11-2015

Stb. 2015, 435

01-07-2015

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 233

34108

16-06-2015

Stb. 2015, 234

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

14-06-2014

Stb. 2014, 216

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

19-06-2015

 

Wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 220

34071

04-06-2015

Stb. 2015, 220

01-01-2015

 

Wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 565

32855

17-12-2014

Stb. 2014, 566

 

Wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

 

Wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 248

32271

01-09-2014

Stb. 2014, 323

29-11-2014

t/m 16-03-2013

 

Wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

19-11-2014

Stb. 2014, 458

01-08-2014

 

Wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 253

33849

15-07-2014

Stb. 2014, 304

01-07-2014

 

Wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 205

33698

25-06-2014

Stb. 2014, 234

 

Wijziging

11-09-2013

Stb. 2013, 350

33334

13-03-2014

Stb. 2014, 123

13-06-2014

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 140

33520

12-03-2014

Stb. 2014, 140

01-04-2014

 

Wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

06-01-2014

 

Wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

 

Wijziging

17-06-2013

Stb. 2013, 325

29048

17-06-2013
samen met
10-09-2013
samen met
17-06-2013

Stb. 2013, 325
samen met
Stb. 2013, 326
samen met
Stb. 2013, 358

20-08-2013

 

Wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 394

32534

01-07-2013

Stb. 2013, 287

01-07-2013

 

Wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 255

33126

26-06-2013

Stb. 2013, 256

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

16-03-2013

 

Wijziging

14-03-2013

Stb. 2013, 89

33129

14-03-2013

Stb. 2013, 91

 

Wijziging

14-03-2013

Stb. 2013, 90

33330

14-03-2013

Stb. 2013, 91

01-01-2013

 

Wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 678

33236

13-12-2012

Stb. 2012, 693

01-10-2012

 

Wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 573

32467

06-09-2012

Stb. 2012, 414

13-06-2012

t/m 20-01-2012

 

Wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 241

33059

24-05-2012

Stb. 2012, 241

01-01-2012

t/m 30-04-2011

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

 

Wijziging

27-10-2011

Stb. 2011, 500

32863

06-12-2011

Stb. 2011, 592

 

Wijziging

26-05-2011

Stb. 2011, 318

32465

15-06-2011

Stb. 2011, 319

 

Wijziging

30-06-2010

Stb. 2010, 274

32058

30-06-2010

Stb. 2010, 274

03-12-2011

 

Wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 554

31832

07-11-2011

Stb. 2011, 554

25-05-2011

 

Wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 246

32339

19-05-2011

Stb. 2011, 246

11-05-2011

 

Wijziging

21-04-2011

Stb. 2011, 210

32457

21-04-2011

Stb. 2011, 210

23-02-2011

 

Wijziging

27-01-2011

Stb. 2011, 50

32422

27-01-2011

Stb. 2011, 50

01-10-2010

 

Wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

09-07-2010

 

Wijziging

30-06-2010

Stb. 2010, 274

32058

30-06-2010

Stb. 2010, 274

01-07-2010

 

Wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 205

32038

11-06-2010

Stb. 2010, 206

 

Wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 155

31285

24-06-2010

Stb. 2010, 248

 

Wijziging

20-02-2010

Stb. 2010, 222

31358

20-02-2010

Stb. 2010, 222

 

Wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 221

31518

17-12-2009

Stb. 2010, 221

01-04-2010

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2010, 28

31903

19-03-2010

Stb. 2010, 133

27-02-2010

 

Wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 90

31528

04-02-2010

Stb. 2010, 90

01-01-2010

 

Wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 620

31833

23-12-2009

Stb. 2009, 621

01-11-2009

 

Wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 436

31892

15-10-2009

Stb. 2009, 436

01-08-2009

 

Wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

28-07-2009

t/m 01-08-2008

 

Wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

25-03-2009

 

Wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

 

Wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-11-2008

 

Wijziging

11-09-2008

Stb. 2008, 414

31357

08-10-2008

Stb. 2008, 415

15-10-2008

 

Wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 397

30928

06-10-2008

Stb. 2008, 398

01-08-2008

 

Wijziging

15-07-2008

Stb. 2008, 314

31226

15-07-2008

Stb. 2008, 315

01-07-2008

 

Wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

13-06-2008

 

Wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

01-05-2008

 

Wijziging

25-02-2008

Stb. 2008, 70

30876

02-04-2008

Stb. 2008, 105

26-03-2008

 

Wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31-10-2007

t/m 01-09-2007

 

Wijziging

18-10-2007

Stb. 2007, 395

31107

18-10-2007

Stb. 2007, 395

01-09-2007

 

Wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 163

30448

21-05-2007

Stb. 2007, 165

 

Wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

21-05-2007

Stb. 2007, 165

01-07-2007

 

Wijziging

08-02-2007

Stb. 2007, 92

28494

18-06-2007

Stb. 2007, 227

01-04-2007

 

Wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

16-03-2007

Stb. 2007, 111

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 632

30532

26-02-2007

Stb. 2007, 89

01-01-2007

 

Wijziging

14-12-2006

Stb. 2006, 682

30804

14-12-2006

Stb. 2006, 682

 

Wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 706

30655

18-12-2006

Stb. 2006, 707

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 673

30552

11-12-2006

Stb. 2006, 675

 

Wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 703

30682

15-12-2006

Stb. 2006, 704

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

 

Wijziging

29-06-2006
samen met
30-11-2006

Stb. 2006, 351
samen met
Stb. 2006, 644

30131
samen met
30831

29-06-2006

Stb. 2006, 351

20-12-2006

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 647

30614

06-12-2006

Stb. 2006, 648

18-10-2006

 

Wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 469

30237

05-10-2006

Stb. 2006, 469

18-08-2006

 

Wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 361

30386

16-08-2006

Stb. 2006, 362

15-07-2006

 

Wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 270

29707

03-07-2006

Stb. 2006, 317

01-07-2006

 

Wijziging

29-06-2006

Stb. 2006, 307

29858

29-06-2006

Stb. 2006, 307

01-03-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 29

30049

22-12-2005

Stb. 2006, 29

01-02-2006

t/m 01-04-2005

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 29

30049

22-12-2005

Stb. 2006, 29

20-01-2006

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 15

30138

22-12-2005

Stb. 2006, 16

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2006

 

Wijziging

09-01-2006
samen met
16-08-2002
samen met
09-01-2006
samen met
18-04-2002

Stb. 2006, 1
samen met
Stb. 2002, 230
samen met
Stb. 2006, 2
samen met
Stb. 2002, 429

 
samen met
27245

22-12-2005

Stb. 2005, 702

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 708

30238

22-12-2005

Stb. 2005, 709

 

Wijziging

22-12-2005
samen met
22-12-2005
samen met
16-08-2002
samen met
18-04-2002

Stb. 2005, 700
samen met
Stb. 2002, 230
samen met
Stb. 2002, 429
samen met
Stb. 2005, 701

19529
samen met
30137


samen met
27245

22-12-2005

Stb. 2005, 702

 

Wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 339

29507

15-12-2005

Stb. 2005, 677

 

Wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

18-10-2004

Stb. 2004, 548

 

Wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 311

28219

18-10-2004

Stb. 2004, 548

30-12-2005

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 726

30091

22-12-2005

Stb. 2005, 726

29-12-2005

 

Wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 710

30318

22-12-2005

Stb. 2005, 711

 

Wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

15-10-2005

 

Wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 455

28863

29-09-2005

Stb. 2005, 484

01-09-2005

 

Wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 65

27826

15-04-2005

Stb. 2005, 206

27-07-2005

 

Wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 340

29414

16-07-2005

Stb. 2005, 380

01-07-2005

 

Wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 202

29814

06-06-2005

Stb. 2005, 298

01-06-2005

 

Wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 274

28467

23-05-2005

Stb. 2005, 278

27-04-2005

 

Wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 65

27826

15-04-2005

Stb. 2005, 206

01-04-2005

 

Wijziging

17-03-2005

Stb. 2005, 166

29298

23-03-2005

Stb. 2005, 167

14-07-2004

 

Wijziging

01-07-2004

Stb. 2004, 328

29372

02-07-2004

Stb. 2004, 330

01-07-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

19-05-2004

 

Wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

01-05-2004

 

Wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

01-01-2004

 

Wijziging

19-12-2003

Stb. 2003, 555

29231

19-12-2003

Stb. 2003, 556

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 628

27678

13-12-2001
samen met
04-12-2002

Stb. 2001, 685
samen met
Stb. 2002, 607

01-09-2003

 

Wijziging

12-06-2003

Stb. 2003, 239

 

25-06-2003

Stb. 2003, 272

 

Wijziging

05-06-2003
samen met
28-01-1999

Stb. 2003, 238
samen met
Stb. 1999, 30

23095
samen met
25836

25-06-2003

Stb. 2003, 272

 

Wijziging

06-03-2003

Stb. 2003, 110

27809

25-06-2003

Stb. 2003, 272

 

Wijziging

03-07-1997

Stb. 1997, 287

 

25-06-2003

Stb. 2003, 272

01-08-2003

 

Wijziging

22-05-2003

Stb. 2003, 218

28064

02-06-2003

Stb. 2003, 230

 

Wijziging

21-11-2002
samen met
16-08-2002
samen met
22-05-2003
samen met
18-04-2002

Stb. 2002, 588
samen met
Stb. 2002, 230
samen met
Stb. 2003, 219
samen met
Stb. 2002, 429

26932


samen met
28721
samen met
27245

02-06-2003

Stb. 2003, 230

 

Wijziging

21-11-2002

Stb. 2002, 588

26932

21-11-2002

Stb. 2002, 588

 

Wijziging

21-11-2002
samen met
30-05-2002
samen met
16-08-2002
samen met
18-04-2002
samen met
22-05-2003

Stb. 2002, 587
samen met
Stb. 2002, 230
samen met
Stb. 2002, 321
samen met
Stb. 2003, 219
samen met
Stb. 2002, 429

26089
samen met
28195


samen met
27245
samen met
28721

02-06-2003

Stb. 2003, 230

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

02-06-2003

Stb. 2003, 230

05-06-2003

 

Wijziging

05-06-2003

Stb. 2003, 238

23095

05-06-2003

Stb. 2003, 238

01-06-2003

 

Wijziging

14-03-2003

Stb. 2003, 141

27224

20-05-2003

Stb. 2003, 220

01-05-2003

 

Wijziging

06-03-2003

Stb. 2003, 110

27809

07-04-2003

Stb. 2003, 151

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

01-01-2003

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

 

11-11-2002

Stb. 2002, 558

 

Wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 430

 

16-08-2002

Stb. 2002, 430

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 227

17213

11-11-2002

Stb. 2002, 558

22-11-2002

 

Wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 560

27661

07-11-2002

Stb. 2002, 560

01-07-2002

 

Wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 215

27469

17-05-2002

Stb. 2002, 245

01-04-2002

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 628

27678

13-12-2001

Stb. 2001, 685

01-01-2002

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

 

Wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

01-12-2001

 

Wijziging

16-11-2001

Stb. 2001, 568

27208

20-11-2001

Stb. 2001, 569

01-09-2001

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

02-03-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 11

26862

16-02-2001

Stb. 2001, 103

01-02-2001

 

Wijziging

12-01-2001

Stb. 2001, 25

 

11-01-2001

Stb. 2001, 24

 

Wijziging

21-12-2000

Stb. 2000, 617

26861

11-01-2001

Stb. 2001, 24

 

Wijziging

30-11-2000
samen met
30-11-2000

Stb. 2000, 545
samen met
Stb. 2000, 546

26079
samen met
27079

30-11-2000

Stb. 2000, 545

01-01-2001

 

Wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 635

27026

18-12-2000

Stb. 2000, 636

01-05-2000

 

Wijziging

17-11-1994
samen met
17-11-1994

Stb. 1994, 837
samen met
Stb. 1994, 838

21561
samen met

17-11-1994

Stb. 1994, 837

01-11-1999

 

Wijziging

18-03-1999

Stb. 1999, 184

25879

25-10-1999

Stb. 1999, 450

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

 

Wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 741

26257

02-06-1998

Stb. 1998, 332

 

Wijziging

14-05-1998

Stb. 1998, 300

25263

02-06-1998

Stb. 1998, 332

01-12-1998

 

Wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

10-04-1998

 

Wijziging

06-06-1996
samen met
14-03-1996
samen met
12-03-1998

Stb. 1996, 406
samen met
Stb. 1998, 187
samen met
Stb. 1996, 188

23438


samen met
20890

12-03-1998

Stb. 1998, 187

01-04-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 773

25189

21-02-1998

Stb. 1998, 127

04-03-1998

 

Wijziging

19-02-1998
samen met
24-12-1998

Stb. 1998, 107
samen met
Stb. 1998, 741

24615
samen met
26257

19-02-1998

Stb. 1998, 107

01-02-1998

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

01-01-1998

 

Wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

 

Wijziging

24-04-1997
samen met
24-12-1997

Stb. 1997, 178
samen met
Stb. 1997, 794

24776
samen met
25415

02-09-1997

Stb. 1997, 391

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

31-12-1997

t/m 01-04-1997

 

Wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 789

25641

24-12-1997

Stb. 1997, 789

11-07-1997

 

Wijziging

03-07-1997

Stb. 1997, 287

 

25-06-1997

Stb. 1997, 288

 

Wijziging

26-03-1997

Stb. 1997, 147

24449

25-06-1997

Stb. 1997, 288

01-07-1997

 

Wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 266

24869

25-06-1997

Stb. 1997, 267

01-04-1997

 

Wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 562

24770

10-01-1997

Stb. 1997, 37

 

Wijziging

03-07-1996

Stb. 1996, 391

24498

10-01-1997

Stb. 1997, 37

 

Wijziging

06-06-1996

Stb. 1996, 406

23438

10-01-1997

Stb. 1997, 37

 

Wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 134

24439

10-01-1997

Stb. 1997, 37

 

Wijziging

14-09-1995

Stb. 1995, 506

24166

10-01-1997

Stb. 1997, 37

15-12-1995

 

Wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

15-05-1995

 

Wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

 

Wijziging

30-01-1995

Stb. 1995, 207

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-04-1995

 

Wijziging

17-11-1994
samen met
17-11-1994

Stb. 1994, 837
samen met
Stb. 1994, 838

21561
samen met

13-12-1994

Stb. 1994, 845

01-09-1993

 

Tekstplaatsing

14-07-1993

Stb. 1993, 374

25-06-1993

Stb. 1993, 373

 

Wijziging

14-07-1993

Stb. 1993, 374

25-06-1993

Stb. 1993, 373

 

Wijziging

27-05-1993

Stb. 1993, 309

17779

25-06-1993

Stb. 1993, 373

31-12-1992

 

Tekstplaatsing

06-07-1993

Stb. 1993, 360

22506

24-12-1992

Stb. 1992, 689

 

Wijziging

06-07-1993

Stb. 1993, 360

22506

04-12-1992

Stb. 1992, 698

 

Wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 689

22506

24-12-1992

Stb. 1992, 689

01-01-1992

 

Nieuwe regeling

22-11-1991

Stb. 1991, 600

 

22-11-1991

Stb. 1991, 600

 

Wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

 

22-11-1991

Stb. 1991, 600

 

Nieuwe regeling

28-12-1989

Stb. 1989, 616

17896

20-02-1990

Stb. 1990, 90

 

Wijziging

28-12-1989

Stb. 1989, 616

17896

20-02-1990

Stb. 1990, 90