Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Kennisgevingsformulier Besluit Melkrundveehouderij Hinderwet[Regeling vervallen per 06-12-2006.]

Geldend van 10-10-1991 t/m 05-12-2006

Kennisgevingsformulier Besluit Melkrundveehouderij Hinderwet

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet (Stb. 1991, 324);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 06-12-2006]

Als model van het formulier, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet (Stb. 1991, 324), wordt vastgesteld het als bijlage bij deze regeling behorende kennisgevingsformulier.

Artikel 2 [Vervallen per 06-12-2006]

Als de gegevens, bedoeld in de bij het Besluit melkrundveehouderijen Hinderwet behorende bijlage II, onder d, worden nader aangewezen de gegevens, bedoeld op het in artikel 1 bedoelde formulier, onder 4 en 5.

Artikel 3 [Vervallen per 06-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die waarop zij in de Staatscourant wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1991.

's-Gravenhage, 30 september 1991

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Bijlage [Vervallen per 06-12-2006]

Bijlage 36043.png