Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Woningwet

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk IV Vergunningen


Informatie geldend op 08-05-2012


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel: 5.13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2015

 

Wijziging

20-03-2015

Stb. 2015, 145

32769

16-06-2015

Stb. 2015, 232

Alg. 1

01-10-2010

 

Vervallen

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

01-01-1992

 

Nieuwe regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

16-12-1991

Stb. 1991, 736

Opmerkingen

  • 1)

    De artikelen II en III van Stb. 2015/145 jo. Stb. 2015/146 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.