Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Woningwet

Wetstechnische informatie voor Artikel 17b


Informatie geldend op 08-07-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, bijlage: Bijlage

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken , bijlage: Bijlage
  2. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg , artikel: 9
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , artikel: 5.13
  4. Woningwet , artikelen: 105a , 17 , 92 , 96

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-04-2007

 

Vervallen

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

16-03-2007

Stb. 2007, 111

Alg. 1

01-01-1999

 

Nieuw

18-03-1998

Stb. 1998, 232

24820

23-11-1998

Stb. 1998, 658

Opmerkingen

  • 1)

    De artikelen IVd en V van Stb. 2007/27 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.