Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Inhouding percentage van verzekerd loonbedrag voor ziekengeldverzekering (Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid)

Geldend van 01-03-1991 t/m heden

Inhouding percentage van verzekerd loonbedrag voor ziekengeldverzekering (Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het daartoe strekkend verzoek van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid:

Gelet op artikel 60, derde lid, van de Ziektewet:

Besluit:

aan de bij de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid aangesloten werkgevers toestemming te verlenen om, in afwijking van het bepaalde in artikel 60, tweede lid, van de Ziektewet, ter zake van de ziekengeldverzekering van de bij hen in dienst zijnde werknemers op wie:

  • a. de CAO voor het bouwbedrijf;

  • b. de CAO voor de Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven van toepassing is, op het loon van die werknemers gedurende de looptijd van de van toepassing zijnde CAO in te houden f 12,50 per f 1 000,- verzekerd loonbedrag.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, de

hoofddirecteur Sociale Verzekeringen

,

P. F. van Loo