Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling bijdrage voor gemoedsbezwaarden voor 1991[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1992.]

Geldend van 01-01-1991 t/m heden

Vaststelling bijdrage voor gemoedsbezwaarden voor 1991

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269);

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering beloopt voor het jaar 1991;

  • Categorie 1 f 70,00 voor vierwielige personenauto's, bestelauto's;

  • Categorie 2 f 14,00 voor aanhangwagens bij auto's behorend tot categorie 1;

  • Categorie 3 f 82,00 voor autobussen, vrachtauto's:

  • Categorie 4 f 78,00 voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorend tot Categorie 3;

  • Categorie 5 f 190,00 voor trekkers met oplegger;

  • Categorie 6 f 12,00 voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 t/m 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

  • Categorie 7 f 12,00 voor landbouwwerktuigen;

  • Categorie 8 f 12,00 voor rijwielen met hulpmotor.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1991.

Artikel 3

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiën,
Namens deze,
De

directeur Binnenlands Geldwezen

,

L.C.F.A.J.S. de Leur