Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling ambtsgebieden van de inspecteurs ruimtelijke ordening[Regeling vervallen per 25-02-2005.]

Geldend van 01-12-1990 t/m 24-02-2005

Besluit van 12 november 1990, houdende vaststelling van de ambtsgebieden van de inspecteurs van de ruimtelijke ordening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 november 1990, nr. MJZ02n90023, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 29, tweede lid, van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (Stb. 627);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 25-02-2005]

Binnen elk der volgende delen van Nederland is een inspecteur van de ruimtelijke ordening gevestigd, die in dat gedeelte van het Rijk zijn taak vervult:

  • a. het gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (inspectie Noord);

  • b. het gebied van de provincies Overijssel en Gelderland (inspectie Oost);

  • c. het gebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland (inspectie West);

  • d. het gebied van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (inspectie Zuid).

Artikel 2 [Vervallen per 25-02-2005]

Het besluit van 3 februari 1986, nr. 17, tot vaststelling van de ambtsgebieden van de inspecteurs van de ruimtelijke ordening (Stb. 31) wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 1990.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 november 1990

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

Uitgegeven de achttiende december 1990

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin