Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling financiële vergoedingen vervoerplannen[Regeling vervallen per 01-07-2011.]

Geldend van 01-02-1991 t/m 30-06-2011

Vaststelling financiële vergoedingen vervoerplannen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2011]

Ten behoeve van een proef met het opstellen van vervoerplannen voor bedrijven en instellingen wordt een totaalbedrag van 5 miljoen gulden beschikbaar gesteld.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2011]

Dit bedrag zal als financiële vergoeding worden uitgekeerd aan representatieve bedrijven en instellingen, die op basis van omvang van het aantal werknemers en geografische ligging, worden geselecteerd en waarmede contracten, waarin nadere afspraken over de financiële vergoeding zijn vastgelegd, zullen worden afgesloten.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De financiële vergoeding als bedoeld in artikel 2 bestaat uit een vast bedrag van f 25.000 en een variabel bedrag, dat afhankelijk is van het aantal werknemers van het betreffende bedrijf of instelling.

 • 2 Het variabele bedrag, als bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt berekend:

  • a. voor de eerste 500 werknemers, f 60 per werknemer

  • b. bij de volgende 501-5000 werknemers f 30 per werknemer

  • c. bij iedere dan nog volgende werknemer, f 10 per werknemer

 • 3 De op grond van het bepaalde in het eerste lid vastgestelde financiële vergoeding zal in beginsel in vier gelijke termijnen uitbetaald worden, met dien verstande dat de laatste termijn een bonus is waarvan de uitbetaling afhankelijk is van de gerealiseerde vermindering van het aantal autokilometers in het woon-werkverkeer.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Ingeval de begrote kosten minder bedragen dan het totaal van de eerste drie termijnen van de vastgestelde financiële vergoeding, als bedoeld in artikel 3, derde lid, dan zullen in afwijking van het gestelde in artikel 3, eerste lid, de eerste drie termijnen van de financiële vergoeding gelijk zijn aan een derde van de begrote kosten.

 • 2 De vierde termijn, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, derde lid, als bonus wordt uitbetaald is gelijk aan een vierde gedeelte van het bedrag dat op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, wordt berekend.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2011]

De hoogte van de termijnen, alsmede de tijdstippen van uitbetaling zullen in het contract, als bedoeld in artikel 2, nader geregeld worden.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst

's-Gravenhage, 9 november 1990

De

minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen