Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Geldend op 27-02-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 96

  • 1. De in de rechterkolom genoemde borden volgens het model van bijlage 2, behorende bij het met ingang van 1 november 1991 ingetrokken Reglement verkeersregels en verkeerstekens (Stb. 1966, 181), blijven van kracht. Zij hebben de betekenis die is toegekend aan de overeenkomstige in de linker kolom genoemde borden opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

  • 2. In afwijking van het eerste lid behouden de in de rechter kolom genoemde borden 46 en 47 de betekenis die daaraan is toegekend in het in het eerste lid, eerste volzin, genoemde reglement. Zij blijven van kracht tot 1 januari 2009.

  Bijlage I RVV 1990

  Bijlage II RVV 1966

  A1

  1

  A2

  2

  A4

  1a (eerste model)

  A5

  2a (eerste model)

  B1

  6

  B2

  7

  B3

  8

  B4

  8 (uitgevoerd conform onderschrift)

  B5

  8 (uitgevoerd conform onderschrift)

  B7

  10

  C3

  13

  C4

  14

  C6

  17

  C7

  17a

  C8

  17b

  C10

  18

  C11

  19

  C12

  20

  C13

  21

  C14

  22

  C15

  23

  C16

  27

  C17

  32

  C18

  33

  C19

  34

  C20

  35

  C21

  36

  C22

  98a

  D1

  15

  D2

  16

  D3

  63

  D4 tot en met D6

  46 en 47

  E3

  52

  E4

  99

  E5

  54a

  E6

  54b en 54c

  E7

  54d

  E8

  99 (met onderbord waarop de betrokken categorie is aangegeven)

  E9

  99a

  E10

  53

  E11

  54

  F1

  40

  F2

  41

  F3

  42

  F4

  43

  F5

  44

  F6

  45

  F7

  48

  F8

  55

  G1

  57a

  G2

  58a

  G3

  57b

  G4

  58b

  G5

  57c

  G6

  58c

  G7

  61

  G11

  59

  G13

  60

  H1

  3 en 4

  H2

  5

  J2

  66

  J3

  67

  J4

  69

  J5

  68

  J1

  73

  J15

  79

  J16

  80

  J20

  82

  J21

  83

  J22

  84

  J23

  84

  J24

  87

  J25

  85

  J26

  86

  J27

  88

  J28

  89

  J29

  91

  J31

  93

  J33

  94a

  J34

  94b

  J35

  94c

  J37

  90

  K14

  98

  L2

  96

  L3

  102

  L4

  100

  L8

  101, onderdeel a

  L9

  101, onderdeel b