Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Academisch Statuut

Geldend van 31-12-1995 t/m heden

Besluit van 23 juni 1988, houdende vaststelling van het Academisch Statuut

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 16 oktober 1987, nr. 9419/4610, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 11, tweede lid, 12, tweede, vierde en vijfde lid, 13, vijfde lid, 16, eerste, tweede en vierde lid, 17, eerste, tweede en derde lid, 18, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 19, 20, eerste lid, 21, tweede lid, 22, tweede lid, 24, tweede lid, 28, eerste lid, 29, eerste lid, 30 en 231, vierde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414);

Voorts gelet op artikel D.3 van de Invoeringswet W.W.O. (Stb. 1986, 388), artikel 5 van de Tijdelijke wet taakverdeling w.o., artikel 7 van de Wet maatregelen 1987-1991 inzake voorzieningen w.o. en artikel 31, derde lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs;

Gezien de adviezen van de universiteiten en van de Onderwijsraad (advies van 15 mei 1987, nr. 3A/416 T);

De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1988, nr. W05.87.0576);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 13 juni 1988, nr. 88010708/4610, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemeen deel

Afdeling I. Algemene bepaling

Artikel 1 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling II. De studierichtingen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 2 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 3 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Experimentele studierichtingen

Artikel 4 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 5 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 6 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 7 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 8 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. Vrije studierichtingen

Artikel 9 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 10 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 11 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. Vrij doctoraal examen

Artikel 12 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. In deeltijdse vorm verzorgde studierichtingen

Artikel 13 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 14 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 15 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 16 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 17 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling III. De opleidingen der tweede fase

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 18 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 19 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Experimentele opleidingen

Artikel 20 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 21 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 22 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 23 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 24 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. In deeltijdse vorm verzorgde opleidingen

Artikel 25 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling IV. Enkele bepalingen betreffende het onderwijs

§ 1. De indeling van het studiejaar

Artikel 26 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Praktische oefeningen

Artikel 27 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. Studielast en studievoortgang

Artikel 28 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 29 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 30 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling V. De examens

§ 1. De inrichting van de examens

Artikel 31 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 32 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 33 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 34 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De aanwijzing van andere deskundigen als lid van de examencommissie

Artikel 35 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. Het afnemen van examens

Artikel 36 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 37 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 38 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 39 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 40 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. Het aanvullend examen

Artikel 41 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VI. De toegang tot het afleggen van examens van de eerste fase

§ 1. Voorwaarden betreffende het afleggen van examens, te stellen aan de bezitters van een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd eindexamen of staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Artikel 42 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 43 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 44 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 45 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VII. Gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het afleggen van examens

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 46 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 47 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Vrijstellingen op grond van eerder behaalde examenresultaten aan een universiteit

Artikel 48 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 49 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 50 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 51 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 52 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VIII. De toelating tot en de inrichting van de opleidingen van de tweede fase

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 53 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 54 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De commissie van toelating

Artikel 55 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 56 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 57 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 58 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 59 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 60 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. Bijzondere bepalingen betreffende de opleiding tot leraar

Artikel 61 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 62 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 63 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 64 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 65 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 66 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 67 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 68 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 69 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 70 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 71 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling IX. Hoedanigheden en titels

§ 1. Vereisten ter verkrijging van hoedanigheden

Artikel 72 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 73 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 74 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 75 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 76 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 77 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. Vereisten ter verkrijging, in bepaalde gevallen, van het recht op het voeren van de titel ingenieur of de titel doctorandus

Artikel 78 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 79 [Vervallen per 31-08-1993]

Hoofdstuk II. De studierichtingen

Titel I. De studierichtingen van de universiteiten

Afdeling I. Godgeleerdheid

Artikel 80 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 81 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling II. Rechtsgeleerdheid

§ 1. De studierichting Nederlands recht

Artikel 82 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 83 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De notariële studierichting

Artikel 84 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 85 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De fiscaal-juridische studierichting

Artikel 86 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 87 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De internationaal-juridische studierichting

Artikel 88 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 89 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De juridische bestuurswetenschappelijke studierichting

Artikel 90 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 91 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De juridische politiek-wetenschappelijke studierichting

Artikel 92 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 93 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De Studierichtingen Antilliaans recht en Arubaans recht

Artikel 94 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 95 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling III. Geneeskunde

§ 1. De studierichting der geneeskunde

Artikel 96 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 97 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der tandheelkunde

Artikel 98 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 99 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling IV. Wiskunde en natuurwetenschappen

§ 1. De studierichting der wiskunde

Artikel 100 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 101 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 102 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der technische mechanica

Artikel 103 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 104 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der sterrenkunde

Artikel 105 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 106 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 107 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der natuurkunde

Artikel 108 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 109 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 110 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De studierichting der technische natuurkunde

Artikel 111 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 112 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 113 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De studierichting der informatica

Artikel 114 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 115 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 116 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De studierichting der scheikunde

Artikel 117 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 118 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 119 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 8. De studierichting der technische scheikunde

Artikel 120 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 121 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 122 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 9. De studierichting der farmacochemie

Artikel 123 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 124 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 125 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 10. De studierichting der geologie

Artikel 126 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 127 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 11. De studierichting der geofysica

Artikel 128 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 129 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 130 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 12. De studierichting der biologie

Artikel 131 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 132 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 13. De studierichting der farmacie

Artikel 133 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 134 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 135 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling V. Letteren

§ 1. De studierichtingen der taalwetenschap

Artikel 136 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 137 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 138 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 139 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 140 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 141 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der algemene literatuurwetenschap

Artikel 142 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 143 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2a. De studierichting der taal- en literatuurwetenschap

Artikel 143a [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 143b [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der fonetiek

Artikel 144 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 145 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der Griekse en Latijnse taal en cultuur

Artikel 146 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 147 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 148 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De studierichting der Nederlandse taal- en letterkunde

Artikel 149 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 150 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 151 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De studierichtingen der Romaanse talen en hun letterkunde

Artikel 152 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 153 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 154 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 155 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De studierichtingen der Germaanse talen en hun letterkunde

Artikel 156 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 157 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 158 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 159 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 8. De studierichting der Nieuwgriekse taal- en letterkunde

Artikel 160 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 161 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 162 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 9. De studierichting der Slavische talen en hun letterkunde

Artikel 163 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 164 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 165 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 10. De studierichting der Finoegrische talen en hun letterkunde

Artikel 166 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 167 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 168 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 11. De studierichtingen der niet-westerse talen en culturen

Artikel 169 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 170 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 171 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 172 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 12. De studierichting der Afrikaanse taalkunde

Artikel 173 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 174 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 175 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 13. De studierichting der geschiedenis

Artikel 176 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 177 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 14. De studierichting der kunstgeschiedenis en archeologie

Artikel 178 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 179 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 180 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 15. De studierichting der archeologie

Artikel 181 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 182 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 16. De studierichting der muziekwetenschap

Artikel 183 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 184 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 185 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 17. De studierichting der theaterwetenschap

Artikel 186 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 187 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 188 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 18. De studierichting der maatschappijgeschiedenis

Artikel 188a [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 188b [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 188c [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VI. Economische wetenschappen

§ 1. De studierichting der economie

Artikel 189 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 190 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 191 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der fiscale economie

Artikel 192 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 193 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der econometrie

Artikel 194 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 195 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 196 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der actuariële wetenschappen

Artikel 197 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 198 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 199 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VII. Sociale wetenschappen

§ 1. De studierichting der onderwijskunde

Artikel 200 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 201 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der sociologie

Artikel 202 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 203 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 204 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der politicologie

Artikel 205 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 206 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 207 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der culturele antropologie en der sociologie der niet-westerse samenlevingen

Artikel 208 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 209 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 210 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 5. De studierichting der communicatiewetenschap

Artikel 211 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 212 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 6. De studierichting der bestuurskunde

Artikel 213 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 214 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 215 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 7. De studierichting der psychologie

Artikel 216 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 217 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 218 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 8. De studierichting der pedagogische wetenschappen

Artikel 219 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 220 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 221 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling VIII. Diergeneeskunde

De studierichting der diergeneeskunde

Artikel 222 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 223 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling IX. Wijsbegeerte

§ 1. De studierichting der wijsbegeerte

Artikel 224 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 225 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 226 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De bovenbouwstudierichting der wijsbegeerte

Artikel 227 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 228 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling X. Geografie en prehistorie

§ 1. De studierichting der fysische geografie

Artikel 229 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 230 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 2. De studierichting der sociale geografie

Artikel 231 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 232 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 233 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 3. De studierichting der planologie

Artikel 234 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 235 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 236 [Vervallen per 31-08-1993]

§ 4. De studierichting der pre- en protohistorie

Artikel 237 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 238 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling XI. Lichamelijke opvoeding

De studierichting der lichamelijke opvoeding

Artikel 239 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 240 [Vervallen per 31-08-1993]

Afdeling XII. Bedrijfskunde

De studierichting der bedrijfskunde

Artikel 241 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 242 [Vervallen per 31-08-1993]

Artikel 243 [Vervallen per 31-08-1993]