Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Voorschriften inrichting administratie en vaststelling onderzoektermijn[Regeling vervallen per 25-09-2008.]

Geldend van 01-07-1987 t/m 24-09-2008

Voorschriften inrichting administratie en vaststelling onderzoektermijn

Artikel 1 [Vervallen per 25-09-2008]

Het bepaalde bij en krachtens artikel 50 van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) is, onverlet het bepaalde in artikel 2 van dit besluit, van overeenkomstige toepassing op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 2 [Vervallen per 25-09-2008]

  • 2 De in het eerste lid genoemde termijn kan bij werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen van 46 tot 58 jaar met zes maanden en bij werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen van 58 jaar en ouder met achttien maanden worden verlengd, indien de inschrijving bij het arbeidsbureau regelmatig door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Artikel 3 [Vervallen per 25-09-2008]

Het besluit van 8 december 1986 (nr. SZ/DBZ/ABB/AB/86/U/10903/TB/LP, Stcrt. 238) wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 juli 1987.

's-Gravenhage, 29 juni 1987

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf