Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wetstechnische informatie voor Artikel 36c


Informatie geldend op 08-07-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel: 82a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen , artikel: 20

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1996

 

Vervallen

18-04-1995

Stb. 1995, 206

 

12-04-1995

Stb. 1995, 201

 

Nieuw

12-04-1995

Stb. 1995, 200

22614

12-04-1995

Stb. 1995, 201