Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet bodembescherming

Wetstechnische informatie voor Artikel 20b


Informatie geldend op 26-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Wet bodembescherming , artikelen: 64 , 90

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 13-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1995

 

Vervallen

30-05-1994

Stb. 1994, 374

21556

19-12-1994

Stb. 1994, 908