Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet bodembescherming

Wetstechnische informatie voor Artikel 13


Informatie geldend op 26-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handhaving milieurecht, bijlage: 1
 2. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, artikel: 6a
 3. Circulaire bodemsanering 2009, bijlage: 2
 4. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar, bijlage: Bijlage A-I
 5. Circulaire schadevergoedingen, bijlage: Bijlage
 6. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen, teksten: Tekst , Tekst
 7. Interventiewaarden bodemsanering tweede en derde tranche, tekst: Tekst
 8. Invoeringswet Waterwet, artikel: 2.30
 9. Regeling bodemkwaliteit, artikel: 2.1
 10. Richtlijn voor strafvordering grondstromen, tekst: Tekst
 11. Wet bodembescherming, artikelen: 27 , 48 , 63b , 95
 12. Wet op de economische delicten, artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Wet bodembescherming , artikelen: 64 , 90

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2006

 

Wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 680

29462

15-12-2005

Stb. 2005, 681

15-05-1994

 

Wijziging

30-05-1994

Stb. 1994, 374

21556

10-05-1994

Stb. 1994, 333