Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ex artikel 21 Bankwet 1948 (8)[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 11-06-1992 t/m 30-06-2008

Besluit van 9 mei 1986, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken dd. 28 april 1986, nr. 186-1900;

Overwegende dat het in het algemeen belang is dat De Nederlandsche Bank N.V. werkzaamheden verricht op het gebied van export- en importgaranties;

Gelet op artikel 9 van de Bankwet 1998 ;

De Bankraad gehoord (advies dd. 20 maart 1986);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2008]

Wij verlenen aan De Nederlandsche Bank N.V. goedkeuring om werkzaamheden te verrichten op het gebied van export- en importgaranties als bedoeld in de Regeling export- en importgaranties 1992.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 1986.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 mei 1986

Beatrix

De Minister van Financiën,

H. O. C. R. Ruding

Uitgegeven de negenentwintigste mei 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes