Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Diergeneesmiddelenwet

[Regeling vervalt per 01-01-2013]

Wetstechnische informatie


Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:Economische Zaken
Afkorting: Dgmw
Niet officiële titel: Geen
Citeertitel: De citeertitel is in de regeling vastgesteld
Soort regeling:Wet
Identificatienummer:BWBR0003818

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 24-04-2012

Grondslagen voor deze regeling

Geen


Wetsfamilie

Diergeneesmiddelenwet


Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Diergeneesmiddelenbesluit
 3. Diergeneesmiddelenregeling
 4. Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003
 5. Tijdelijke vrijstellingsregeling gasverdoving biggen 2008
 6. Tijdelijke vrijstellingsregeling vaccinatie hobbypluimvee, biologische legkippen en legkippen met vrije uitloop
 7. Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003
 8. Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Accijns, beleidsregels accijnswetgeving, teksten: Tekst , Tekst
 2. Algemene douanewet, artikel: 1:3 ; bijlage: Bijlage
 3. Besluit erkenningsvoorwaarden kwaliteitssysteem Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011, artikel: 5
 4. Besluit erkenningsvoorwaarden kwaliteitssysteem Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011, artikel: 5
 5. Besluit erkenningsvoorwaarden kwaliteitssysteem Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011, artikel: 5
 6. Besluit organisatie VWA, artikel: 3
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008), bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 8. Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten, artikel: 7
 9. Besluit welzijn productiedieren, artikel: 6
 10. Diergeneesmiddelenbesluit, artikel: 1
 11. Omzetbelasting, toelichting Tabel I, teksten: Tekst , Tekst , Tekst
 12. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet, bijlage: Bijlage
 13. Regeling verbod handel met bepaalde stoffen behandelde dieren en producten, artikelen: 2 , 3
 14. Verordening PDV gemedicineerd voeder 2003, artikel: 1
 15. Verordening subsidieverlening terugdringing Salmonella (PPE) 2011, artikel: 1
 16. Verordening tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van Salmonella (PPE) 2011, artikel: 1
 17. Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010, artikel: 2
 18. Verordening verbod op het gebruik van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ß-agonisten 1997, artikelen: 1 , 2
 19. Wet milieubeheer, artikel: 22.1
 20. Wet op de economische delicten, artikel: 1
 21. Wet op de omzetbelasting 1968, bijlage: Tabel I
 22. Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, artikel: 1
 23. Wijzigingswet Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten, artikel: V

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

(geldig op 08-02-2016)

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

 

 

Aanhangig

33314

01-01-2013

 

Wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

 

Intrekking regeling

19-05-2011

Stb. 2011, 345

31389

13-12-2012

Stb. 2012, 659

08-02-2012

 

Wijziging

22-12-2011

Stb. 2012, 19

32871

25-01-2012

Stb. 2012, 31

01-07-2009

 

Wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

17-10-2007

 

Wijziging

17-02-2007
samen met
13-09-2007

Stb. 2007, 125
samen met
Stb. 2007, 338

30474
samen met
31067

10-10-2007

Stb. 2007, 386

01-07-2007

 

Wijziging

08-02-2007

Stb. 2007, 93

29359

18-06-2007

Stb. 2007, 227

01-01-2006

 

Wijziging

01-12-2005

Stb. 2005, 623

30201

07-12-2005

Stb. 2005, 648

01-01-2005

 

Wijziging

13-04-2004

Stb. 2004, 164

29317

13-04-2004

Stb. 2004, 164

18-10-2004

 

Wijziging

22-10-2003

Stb. 2003, 478

28173

01-10-2004

Stb. 2004, 498

01-01-2000

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 629

25769

15-12-1999

Stb. 1999, 559

01-07-1999

 

Wijziging

03-04-1999

Stb. 1999, 253

25695

17-06-1999

Stb. 1999, 254

01-03-1999

 

Wijziging

19-10-1998

Stb. 1998, 629

25769

05-02-1999

Stb. 1999, 79

17-02-1999

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1998

 

Wijziging

06-11-1997

Stb. 1997, 510

25280

11-12-1997

Stb. 1997, 581

21-02-1997

t/m 01-01-1997

 

Wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

26-07-1995

 

Wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

01-10-1994

 

Wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

01-01-1994

 

Wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

23-12-1993

Stb. 1993, 693

 

Wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

15-11-1993

 

Nieuwe regeling

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

21-09-1993

Stb. 1993, 528

01-08-1992

 

Nieuwe regeling

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

14-07-1992

Stb. 1992, 401

OntstaansbronInwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

30-07-1988

 

Wijziging

21-04-1988

Stb. 1988, 358

17495

16-07-1988

Stb. 1988, 359

01-05-1987

 

Nieuwe regeling

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

21-04-1987

Stb. 1987, 185

 

Nieuwe regeling

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

09-09-1986

Stb. 1986, 471

01-10-1986

 

Nieuwe regeling

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

09-09-1986

Stb. 1986, 471

01-05-1986

 

Nieuwe regeling

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

19-04-1986

Stb. 1986, 213