Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Diergeneesmiddelenwet

[Regeling vervalt per 01-01-2013]

Wetstechnische informatie voor Artikel 21


Informatie geldend op 16-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Diergeneesmiddelenbesluit, artikelen: 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 40 , 42 , 43 , 47 , 75 , 85
  2. Diergeneesmiddelenregeling, artikelen: 110 , 121b , 121e , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 51 , 52 , 53 , 61 , 62 , 63 , 71 , 75 , 77a , 86 , 87 , 88 , 97
  3. Diergeneesmiddelenwet, artikelen: 14 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 30 , 31 , 33 , 37 , 39 , 40 , 60
  4. Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen, artikel: 2
  5. Wet op de economische delicten, artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Diergeneesmiddelenregeling , artikel: 99

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 07-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2013

 

Intrekking regeling

19-05-2011

Stb. 2011, 345

31389

13-12-2012

Stb. 2012, 659

01-10-1986

 

Nieuwe regeling

27-06-1985

Stb. 1985, 410

17764

09-09-1986

Stb. 1986, 471