Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Diergeneesmiddelenwet

Geldend op 27-02-2012

[Regeling vervalt per 01-01-2013]


  • Artikel 12

    • 1.Van een beschikking, houdende gehele of gedeeltelijke schorsing of doorhaling van een registratie, wordt mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.

    • 2.Een beschikking, houdende doorhaling van een registratie, vermeldt de datum met ingang waarvan de doorhaling van kracht wordt. Deze datum wordt niet vroeger gesteld dan zes maanden na de datum van de beslissing, tenzij bijzondere omstandigheden onmiddellijke doorhaling noodzakelijk maken.

    • 3.Van het van rechtswege geheel of gedeeltelijk vervallen van een registratie wordt mededeling gedaan in de Staatscourant, met vermelding van de datum met ingang waarvan de registratie geheel of gedeeltelijk van rechtswege vervalt.