Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Landinrichtingswet

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Wetstechnische informatie voor Artikel 62


Informatie geldend op 27-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Beschikking grondbankstelsel , artikel: 11

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 13-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2007

 

Intrekking regeling

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

13-12-2006

Stb. 2006, 677

Alg. 1

15-10-1985

 

Nieuwe regeling

09-05-1985

Stb. 1985, 299

15907

26-09-1985

Stb. 1985, 520

Opmerkingen

  • 1)

    Artikel 95 van Stb. 2006/666 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.