Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Overgangsmaatregel m.b.t. bevoegdheden

Geldend van 01-01-1985 t/m heden

Overgangsmaatregel m.b.t. bevoegdheden

De staatssecretaris van Financiƫn,

Besluit:

Artikel 1

Tot de bevoegdheid van de inspecteur der registratie en successie worden tevens gerekend de lopende zaken die afkomstig zijn uit de gemeenten die met ingang van 1 januari 1985 tot zijn ambtsgebied behoren.

Artikel 2

De ontvangers der rijksbelastingen ter standplaats van de tijdelijke dependances van de inspecties der registratie en successie, met name de Ontvangers der rijksbelastingen te Assen, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen en Zutphen, zijn tevens bevoegd voor de op die dependances te heffen belastingen.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1985.

De

staatssecretaris

van Financiƫn,
namens deze,
De

plv. directeur-generaal der Belastingen

,

C. Boersma