Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Rijkswet op het Nederlanderschap

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 9 Overgangsbepalingen


Informatie geldend op 06-03-2012


Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit hoofdstuk als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van hoofdstuk

(geldig op 06-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1985

 

Nieuwe regeling

19-12-1984

Stb. 1984, 628

16947

20-12-1984

Stb. 1984, 655