Printen

Wet tot behoud van cultuurbezit

[Regeling vervalt per 01-07-2016]

Wetstechnische informatie voor Artikel 6


Informatie geldend op 25-05-2011


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 14-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-07-2009

 

Vervallen

12-06-2009

Stb. 2009, 255

31255

17-06-2009

Stb. 2009, 256

01-06-2002

 

Wijziging

07-03-2002

Stb. 2002, 145

27812

07-03-2002

Stb. 2002, 145

25-05-1985

 

Nieuwe regeling

01-02-1984

Stb. 1984, 49

16749

13-03-1985

Stb. 1985, 262


    Terug Printen