Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Binnenvaartpolitiereglement

Geldend op 24-08-2011


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 8.08. Watersport zonder schip

  • 1. Een persoon die zwemt dan wel die op andere wijze watersport bedrijft zonder gebruik te maken van een schip moet voldoende afstand houden van een varend schip of een varend drijvend voorwerp dan wel van een drijvend werktuig in bedrijf.

  • 2. Zwemmen, watersport zonder gebruik te maken van een schip en onderwatersport zijn verboden:

   • a. op een wachtplaats of in de onmiddellijke nabijheid van een brug, een sluis of een stuw;

   • b. in gedeelten van de vaarweg bestemd voor de doorgaande scheepvaart;

   • c. in routes van veerponten;

   • d. in havens en nabij de ingangen daarvan;

   • e. in de nabijheid van meergelegenheden;

   • f. in gebieden aangewezen voor snelvaren of waterskiën;

   • g. in de door de bevoegde autoriteit aangewezen gebieden.

  • 3. De bevoegde autoriteit kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het tweede lid. Aan de vrijstelling of ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.