Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Samenstelling veiligheidscommissie aan boord van schepen[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 01-02-1989 t/m 31-12-2004

Samenstelling veiligheidscommissie aan boord van schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26f van de Schepenwet:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2005]

De in artikel 26e, eerste lid, van Schepenwet bedoelde veiligheidscommissie aan boord van schepen dient als volgt te zijn samengesteld:

  • a. op schepen met een wettelijk voorgeschreven bemanning van meer dan 15 personen bestaat de commissie uit ten minste 3 bevaren schepelingen;

  • b. op schepen met een wettelijk voorgeschreven bemanning van ten minste 5 tot ten hoogste 15 personen bestaat de commissie uit ten minste 2 bevaren schepelingen;

  • c. op schepen met een wettelijk voorgeschreven bemanning van minder dan 5 personen bestaat de commissie uit ten minste 1 bevaren schepeling

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2005]

Op schepen als bedoeld in artikel 1, onder a en b, dient de veiligheidscommissie zodanig te zijn samengesteld dat zowel een vertegenwoordiger der officieren als een vertegenwoordiger der gezellen daarin zitting heeft.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatcourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing.

's-Gravenhage, 23 september 1983

De

Minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes