Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Toepassing Wet toezicht kredietwezen t.a.v. Ned. Waterschapsbank en Bank Ned. Gemeenten

Geldend van 01-07-1982 t/m heden

Toepassing Wet toezicht kredietwezen t.a.v. Ned. Waterschapsbank en Bank Ned. Gemeenten

De Minister van Financiƫn,

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 1 mei 1981, Stb. 289, tot uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de Wet toezicht kredietwezen met betrekking tot andere kapitaalmarktinstellingen dan hypotheekbanken (Besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen);

De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;

Besluit:

Artikel 1

Het besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen is met van toepassing op de Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Artikel 2

Deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 juli 1982.

De

Minister

van Financiƫn,

Van der Stee