Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Zeeland)[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 01-01-1981 t/m 23-01-2004

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Zeeland)

De Grondkamer voor Zeeland,

Gelet op de artikelen 66 en 68 der Pachtwet,

Besluit:

Art. 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Het verbod zich zonder voorafgaande goedkeuring der grondkamer te verbinden vee ter inscharing aan te nemen, als bedoeld in artikel 66 der Pachtwet, geldt in de provincie Zeeland niet.

Art. 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Het besluit van de grondkamer voor Zeeland van 6 juni 1958 wordt ingetrokken.

Art. 3 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1981.

Aldus gedaan ter zitting van 7 november 1980 door W. Koster, voorzitter, P. Th. de Baar en W. J. Sanderse, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. R. van Delft Westerhof, secretaris.

W. Koster

,

voorzitter

.

A. R. van Delft Westerhof

,

secretaris

.