Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet milieubeheer

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.29


Informatie geldend op 27-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 11-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

 

Vervallen

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

22-12-2009

 

Wijziging

09-11-2009

Stb. 2009, 489

31858

10-12-2009

Stb. 2009, 549

01-01-1994

 

Wijziging

10-02-1994

Stb. 1994, 80

22601

23-12-1993

Stb. 1993, 693