Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet milieubeheer

Geldend op 28-04-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 16.44

  • 1. Een ieder kan broeikasgasemissierechten, emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissiereducties, toegewezen eenheden en verwijderingseenheden bezitten.

  • 2. in afwijking van het eerste lid is niet toegestaan het bezit van:

   • a. voorlopige gecertificeerde emissiereducties als bedoeld in artikel 2, onder s, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (tCER);

   • b. lange-termijn gecertificeerde emissiereducties als bedoeld in artikel 2, onder t, van de EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten (lCER).