Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Wet milieubeheer

Geldend op 04-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 16.39f

    • 1. Een vliegtuigexploitant dient met betrekking tot ieder kalenderjaar bij het bestuur van de emissieautoriteit voor 1 april van het daarop volgende kalenderjaar een verslag in, waarin voor de luchtvaartactiviteiten waarvoor hij verantwoordelijk is, met betrekking tot het eerstbedoelde kalenderjaar de jaarvracht wordt vermeld. Het verslag wordt ingediend met inachtneming van de krachtens artikel 16.39i, eerste lid, aanhef en onder f, gestelde regels.

    • 2. Het emissieverslag gaat vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke deskundige, waarin de resultaten worden weergegeven van een door hem uitgevoerde beoordeling van het verslag overeenkomstig artikel 16.39g.