Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet milieubeheer

Geldend op 16-03-2007


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 16.20b [Treedt in werking per 01-09-2007]

  • 1. Het bestuur van de emissieautoriteit kan een vergunning intrekken, indien:

   • a. met betrekking tot de inrichting een krachtens artikel 8.25 genomen beschikking in werking is getreden;

   • b. deze titel niet meer op de inrichting van toepassing is.

  • 2. In de beschikking tot intrekking kan worden bepaald dat aan de vergunning verbonden voorschriften gedurende een daarbij aangegeven termijn blijven gelden.

  • 3. Op de voorbereiding van een beschikking krachtens het eerste lid is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.